Spotkania z archeologią – Muzeum Nadwiślańskie

Przez trzy dni – od 1 do 3 maja (piątek – niedziela) – w przygrodowej osadzie zjawią się kolejni goście. Iza i Karol Żołędziowscy, którzy po raz pierwszy zamieszkali tu już w 2009 roku w prowizorycznym szałasie, czwarty już raz zawitają do Żmijowisk. Wtedy jeszcze studenci archeologii, dziś już doktoranci, wraz ze swoimi kolegami specjalizującymi …