Spotkania z archeologią – Muzeum Nadwiślańskie

Przez trzy dni – od 1 do 3 maja (piątek – niedziela) – w przygrodowej osadzie zjawią się kolejni goście. Iza i Karol Żołędziowscy, którzy po raz pierwszy zamieszkali tu już w 2009 roku w prowizorycznym szałasie, czwarty już raz zawitają do Żmijowisk. Wtedy jeszcze studenci archeologii, dziś już doktoranci, wraz ze swoimi kolegami specjalizującymi się w archeologii doświadczalnej, wcielą się w pruskich rzemieślników ze schyłku wczesnego średniowiecza. Kazimierz Dolny wille Prezentować będą kilka dziedzin ówczesnej kultury materialnej: obróbkę metali kolorowych – odlewnictwo, drobne kowalstwo, tkactwo, w tym także wyrób przęślików i ciężarków tkackich, farbiarstwo, skórnictwo, obróbkę drewna, a także unikalną umiejętność wyplatania „łapci” z łyka. We wszystkich prezentacjach goście odwiedzający w te dni Grodzisko będą mogli wziąć czynny udział i posiąść podstawowe umiejętności XIII-wiecznego rzemieślnika. Kazimierz Dolny noclegi

Przez cały weekend, w godzinach od 10.00 – do 16.00 w Grodzisku Żmijowiska będzie też można spotkać archeologów z Muzeum Nadwiślańskiego, którzy udzielą niezbędnych informacji o wynikach badań tego stanowiska archeologicznego, wzniesionych tu Kazimierz Dolny pokoje do wynajęcia rekonstrukcjach, oraz działalności funkcjonującego tu ośrodka archeologii doświadczalnej. Będzie też można nabyć wydane przez Muzeum Nadwiślańskie w roku 2007 i 2014 książki, prezentujące wyniki archeologicznych eksperymentów, realizowanych w latach 2003 – 2012. Kazimierz Dolny noclegi tanie

Ufając, że w tym roku pogoda podczas „Spotkań z archeologią” będzie iście majówkowa, serdecznie zapraszamy do Grodziska Żmijowiska po wiedzę i relaks! Druga odsłona tegorocznych „Spotkań” planowana są na kolejny długi weekend, którym będziemy mogli się rozkoszować od 4 do 7 czerwca. O ich programie poinformujemy w maju, ale już dziś zapraszamy. Kazimierz Dolny pensjonaty