OPIS SZLAKU CYSTERSKIEGO W DARŁOWIE

Bukowo Morskie – Darłowo noclegi zostało zasiedlone przez cystersów sprowadzonych z Meklemburgii, z Dargun. Pierwsze nadania książęce miały miejsce w latach 1248 – 1253, a lokacja związana jest z darowizną Księcia Świętopełka II, który ufundował tu klasztor cystersom. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z XIII/XIV wieku, styl gotycki. Wnętrze zawiera północno gotycki tryptyk, gotyckie epitafium i renesansową ambonę z XVII wieku. Przykościelny dawny park dworski z rzeźbą Wilhelma Grossa. Miejscowość włączona w „Europejski Szlak Cystersów”. W lipcu Coroczny „Turniej Cysterski o beczkę miodu pitnego”.
Dobiesław – wieś kościelna (opacka) i chłopska o metryce średniowiecznej, założona w latach 70-tych XIII wieku przez bukowskich cystersów. Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z XV wieku, styl gotycki . Wnętrze zawiera kropielnicę granitowa z XV wieku, dzwon z 1805 roku. Ogrodzenie placu przykościelnego wykonane z eklektycznych i secesyjnych metalowych kojców.
Jeżyce – Pierwsze nadania książęce miały miejsce w latach 1248 – 1253. Z architekturą sakralną związane są budynki dawnych pastorówek, które zachowały się i pełnią funkcje plebani .Kościół p.w. M.B. Ostrobramskiej z XIX wieku, neogotycki, murowany, jednonawowy. Pomnik żołnierzy niemieckich poległych w I Wojnie Światowej. Darłowo noclegi nad morzem
Słowino Rezerwat Słowińskie Błota – W obrębie zespołu leśnego z przewagą buków i dębów znajduje się rezerwat „Słowińskie Błota”. Jest to najlepiej zachowane w Polsce torfowisko wysokie typu bałtyckiego z ogromną ilością różnorodnych gatunków flory i fauny.
Słowino Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Murowany, jednonawowy, który w 1808 roku w czasie pożaru wsi spłonął został odbudowany w latach 70-tych XIX wieku. Przy kościelnym lapidarium Rzeźba Wilhelma Grossa wraz z aleją lipową. Wieś o licznych zagrodach w charakterze szachulcowym. Coroczny lipcowy festyn ludowo- rzemieślniczy „Budowa Chaty”
Boleszewo – kościół ewangelicki, rzymsko – katolicki p.w. Najświętszego Serca Jezusa, wieża ok. 1500 r.
Stary Jarosław –Kościół p.w. Św. Krzyża z XIV wieku, styl gotycki, murowany, jednonawowy. Wnętrze zawiera ołtarz,. ambonę, rzeźbę „Chrystus Ukrzyżowany” z XVII wieku. Styl barokowy, kropielnica granitowa z XV wieku. Dawny cmentarz-obecnie plac przykościelny z zachowanymi fragmentami metalowych kojców, cokołów, metalowych krzyży. Darłowo noclegi domki
Stary Jarosław – „antyki ziemi darłowskiej – kolekcja naszych przodków” – Tadeusz Konieczny tel. 695 843 808
Krupy Kościół p.w. M.B. Ostrobramskiej z XIV wieku, styl gotycki, , murowany, jednonawowy,. Wnętrze zawiera ołtarz główny, ambonę z baroku oraz rzeźbę „Grupa Ukrzyżowania” z początku XVI wieku. Zachowane nieliczne zagrody szachulcowe z XIX w..
Kowalewice Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1879 roku, styl neogotycki, murowany, jednonawowy. Pomnik żołnierzy niemieckich poległych w I Wojnie Światowej. w formie słupa zwieńczonego krzyżem maltańskim.
Kowalewiczki – Wiatrak z XVII wieku, drewniany, typ holenderski, obrotowy. Darłowo pokoje do wynajęcia
Barzowice Panorama punkt widokowy -położone w północno – wschodniej części Gminy. Zabudowa wsi zlokalizowana jest na północnym stoku wydłużonego garbu morenowego. Na południowy wschód od niej wznosi się najwyższy szczyt tej części moreny „Barzowicka Góra” o wysokości 72 m n.p.m. Piękne zachody słońca na tle jeziora Kopań i Morza Bałtyckiego
Barzowice Kościół p.w. Franciszka z Asyżu z XV wieku, styl gotycki, murowany, jednonawowy, Wnętrze zawiera szafkę ścienną gotycką z XV wieku. Nielicznie zachowane budownictwo zagrodowe.
Palczewice Park Dworski – Największy i najbardziej okazały park o charakterze krajobrazowym z końca XIX wieku o pow. 2 ha, drzewostan liściasty, 12 gatunków drzew. Darłowo pensjonaty
Cisowo Kościół p.w. Stanisława Kostki z 1321 roku, styl gotycki, murowany, jednonawowy. Wnętrze zawiera barokową ambonę i ołtarz główny, ławy renesansowe , kropielnica z XIV wieku. Nieliczne zachowane budownictwo zagrodowe.
Miasto Darłowo – W latach 1352 – 1372 powstał reprezentacyjny Zamek Książąt Pomorskich , który był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, pełnił rolę siedziby książęcej, obecnie siedziba Muzeum Regionalnego. Kościół Mariacki z XIV wieku. Sanktuarium matki Boskiej Fatimskiej. Do najciekawszych zabytków kościoła należą sarkofagi książąt pomorskich: Eryka I, księcia pomorskiego i króla Danii, Szwecji i Norwegii; Elżbiety, księżniczki duńskiej, zmarłej w 1653 roku oraz księżnej Jadwigi, córki Elżbiety Duńskiej. Kościół Świętej Gertrudy- Jest to wyjątkowy na całym Pomorzu kościół gotycki kryty gontem. Jego budowę datuje się na lata 1450 -1460, czyli na okres pobytu króla Eryka w Darłowie (1449 -1459). Na uwagę zasługuje neobarokowy prospekt organowy z 1912 roku i organy z 1860. Kościół Świętego Jerzego jest trzecim z zachowanych średniowiecznych kościołów w Darłowie ,jest murowany, otynkowany , zbudowany w XV wieku. Brama Wysoka – XIV-wieczna baszta, zwana też Bramą Kamienną albo Murowaną Pomnik Rybaka – Pomnik pełniący także rolę fontanny znajduje się niemal w centrum starego miasta, tuż obok ratusza. Pomnik ten został zaprojektowany przez znanego niemieckiego artystę – Wilhelma Grossa, w 1919 roku i został wystawiony ku czci ludzi morza. Gotycki Ratusz – Przebudowany w 1725 roku. Na uwagę zasługuje pozostały po poprzednim ratuszu renesansowy portal, znajdujący się nad drzwiami wejściowymi. Przedstawia on herb miasta – gryfa z ogonem ryby i napisem po łacinie.
Bobolin – Wieś została nadana zakonowi cystersów w Bukowie Morskim w 1267 roku. Była najdalej na północ wysuniętą wsią opacką. Tajny Poligon Hitlera –Założony w latach 1935-39 . Dokonywano prób największego działa świata, gigantycznej armaty „Dory” o kalibrze 800 mm . Masa armaty 1350 ton donośność 40 km . Przebijała płyty stalowe 1,2 m. Próby obserwował Adolf Hitler wraz ze swoją świtą. Po poligonie pozostał grzebieniowy mur o długości 2000 m i wysokości 12 m. Trzy stanowiska artyleryjskie przy wejściu na plażę oraz bunkry na wydmach.
Dąbki – Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1493. Dawniej osada rybacka, obecnie miejscowość turystyczna o walorach leczniczych. Z zabytkowej zabudowy wsi pozostała jedynie jedna chata rybacka (mur pruski), która została odrestaurowana i znajduje się przy ul. Sztormowej 4. Coroczne Regaty klasy Open o puchar Wójta Gminy Darłowo w Żeglarstwie i Windsurfingu.
Dąbki – „Regionalna Izba Tradycji – Pamięć Pokoleń” ul. Wczasowa 10, Bogumiła i Jan Górscy tel. 094 314 86 03

Kruklanki

Gmina Kruklanki noclegi położona jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie giżyckim, we wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Prawdziwe bogactwo gminy stanowią lasy i jeziora – łącznie 60 % powierzchni. Krajobraz obszaru gminy Kruklanki ukształtowany został podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. tanie noclegi Kruklanki

Lodowiec, który kilkakrotnie nasuwał się i ustępował z tych terenów, pozostawił liczne ciekawe formy w postaci wyniesień morenowych i dolin erozyjnych. W kilkunastu takich obniżeniach znajdują się malowniczo położone jeziora z których największe to Gołdopiwo, Sołtmany i Żywe. Większość jezior i jeziorek połączonych jest ze sobą ciekami wodnymi. Na jeziorach w wielkiej obfitości występują różne gatunki kaczek, perkozy, łyski, łabędzie i wiele innych. agroturystyka Kruklanki

Atrakcyjność terenu gminy Kruklanki najlepiej można poznać poruszając się pieszo lub na rowerze. Ostatnimi czasy wytyczono trasę spacerowej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, na której możemy podziwiać i poznawać nie tylko przyrodnicze walory, ale także i historię gminy. Do dyspozycji turystów pozostają też oznakowane trasy rowerowe, które przecinają pola, lasy i łąki. Pagórkowaty teren, z długo zalegającą pokrywą śnieżną, sprzyja uprawianiu narciarstwa i organizowaniu kuligów. Kruklanki noclegi domki

Urozmaicona rzeźba terenu oraz podłoże glebowe stwarzają korzystne warunki dla rozwoju różnych form roślinności: leśnej, łąkowej, wodnej, szuwarowej i innej. Dodatkowo tradycyjne gospodarstwa chłopskie z oryginalną zabudową pruską nadają okolicy niepowtarzalny charakter, tym bardziej, że gospodarstwa prowadzą często ekstensywną produkcję nie oddziaływujący tym samym szkodliwie na środowisko. Prawdziwą ozdobą i atrakcją gminy jest Puszcza Borecka. Kruklanki pokoje do wynajęcia

Na jej terenie istnieją 4 rezerwaty o łącznej powierzchni ponad 650 ha. Największym jest położony centralnie Rezerwat Borki, utworzony w 1958 r. o powierzchni 232 ha W urozmaiconym krajobrazowo terenie gminy spotykamy bardzo liczne pozostałości umocnień z okresu II wojny światowej. Wchodziły one w skład Giżyckiego Rejonu Umocnień. W okolicach Kruklanek istniało kilkadziesiąt schronów na 1-2 karabiny maszynowe, schronów piechoty, łączności i dowodzenia. Fortyfikacje te nie przeszły nigdy chrztu bojowego.

Większość tutejszych wsi powstała na bazie osadnictwa szesnastego wieku. Jedynym świadkiem tamtych wydarzeń jest kościół w Kruklankach, wybudowany w 1574 roku, który w stylu stanowi transpozycję baroku na kościelne tradycje gotyckie.

Na terenie gminy znajdują się również pozostałości jednego z największych żelbetowych mostów kolejowych na Mazurach. Most zbudowany został we wsi Grądy Kruklaneckie w 1908 roku ponad ciekiem wodnym łączącym jeziora Gołdopiwo i Kruklin. Był to most pięcioprzęsłowy wielkością dorównujący mostom w Stańczykach. Warto obejrzeć także zespół dworca kolejowego z 1905 roku, cmentarz ewangelicki, przykościelny, obecnie parafialny rzymskokatolicki z XV w., pozostałości cmentarza ewangelickiego rodzinnego na przesmyku pomiędzy jeziorami Gołdapiwo i Brożówka.