Kruklanki

Gmina Kruklanki noclegi położona jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie giżyckim, we wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Prawdziwe bogactwo gminy stanowią lasy i jeziora – łącznie 60 % powierzchni. Krajobraz obszaru gminy Kruklanki ukształtowany został podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. tanie noclegi Kruklanki Lodowiec, który kilkakrotnie nasuwał się i ustępował z tych terenów, …