Pasym

Między jeziorami Kalwa, Leleskie, Gromskie i wieloma mniejszymi zlokalizowany jest Pasym, czyli niewielkie miasteczko sięgające swoją historią aż 1386 roku. Co ciekawe, Pasym prawa miejskie miał od momentu założenia i w XX wieku stanowił ośrodek sportów wodnych i zimowych, utracił je dopiero po II wojnie światowej z powodu zniszczeń. Odzyskał je jednak 20 lat temu …